Vylepšili sme vstupnú časť do zariadenia opatrovateľskej služby

V Zariadení opatrovateľskej služby na Južnej triede 23 sa nám obdobne, ako v Zariadení pre seniorov na Garbiarskej, podarilo ešte v tomto roku vylepšiť a skrášliť jeho vstupnú časť. V priebehu decembra bola namontovaná vstupná ochranná strieška, vybudoval sa nový chodník k smetným nádobám, zároveň sme opravili prístupový chodník v bočnej časti areálu. Všetky tieto opravy sa realizovali z bežných finančných prostriedkov SSPmK vo výške 1321,90 eur.

Čítať ďalej

Pre našich seniorov zriaďujeme spomienkovú izbu

Spomienky, nostalgia, návrat ku koreňom, alebo symbol starých dobrých čias, či spomienka na veci minulé? Poďme sa spoločne pokúsiť o návrat v čase, prostredníctvom predmetov, u ktorých čas preveril ich hodnotu. Spustime v mysli našich seniorov vlnu spomienok, ktorú u nich umocníme zriadením spomienkovej retro izby. Interiér plánujeme zariadiť predmetmi, ktoré by sme dnes už márne hľadali. Život beží rýchlo, no spomienky v nás ostávajú natrvalo. Pripojte sa k nám a podarujte nám zachovalé RETRO veci.

Čítať ďalej

Na starkých nám záleží aj počas Vianoc

Vianoce sú pred dverami. Mnohí príbuzní by v najbližších dňoch, alebo priamo počas sviatočných dní radi navštívili svojho starkého, či starkú v zariadeniach sociálnych služieb. Súčasné pandemické obdobie, to žiaľ neumožňuje. Naša pani riaditeľka aj zamestnanci si uvedomujú, aké je dôležité, aby sa počas Vianoc ľudia spolu videli, aby sa vnímali a stretávali. Aj preto hľadali spoločne riešenie a kreatívne navrhli stretnutie netradičné, prijateľné pre obe strany – seniorov aj ich príbuzných. Oslovujeme teda Vás: Vážení príbuzní a známi, na stretnutia vo virtuálnej realite, prostredníctvom VIDEA NATOČENÉHO PRIAMO U VÁS, vo Vašich domovoch. Takýmto spôsobom môžete našim klientom sprostredkovať a…

Čítať ďalej

Seniorov na Garbiarskej potešilo v tomto roku až dvojnásobné mikulášske prekvapenie

Potešiť našich seniorov a vyjadriť poďakovanie za veľmi príjemnú spoluprácu našej pani riaditeľke Zdenke Slovikovej, sa rozhodli v tomto predvianočnom období zamestnanci a pani riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach Soňa Jakešová a košický primátor Jaroslav Polaček. Zamestnanci knižnice pre našich starkých pripravili mikulášske prekvapenia v podobe darčekového balíčka, v ktorom sa ukrývala múdrosť sama – knihy a kalendáre. Druhým milým prekvapením v tento deň bol srdečný a veľmi povzbudivý pozdrav od pána primátora, ktorý na našich seniorov a zamestnancov nezabudol ani v tomto náročnom období. Spolu s našou pani riaditeľkou pre nich pripravili sladké a zdravé mikulášske balíčky….

Čítať ďalej

Naďalej inovujeme, budujeme, skrášľujeme

V priebehu mesiaca november 2021 sme v SSPmK opravili vstup do budovy. Nový prístrešok, vchodová strieška, má nielen chrániť pred dažďom, snehom, či inou nepriazňou počasia, ale aj krášliť vstup do budovy.  Chceme, aby budova, ktorá predstavuje pre našich starkých domov, ponúkala vysoký štandard účelového a príjemného bývania a tiež trávenia zaslúžených dní odpočinku.

Čítať ďalej

Strieborné dialógy s našimi seniormi

Vedenie mesta Košice v snahe načúvať potrebám aj tej najzraniteľnejšej skupine obyvateľov – našim seniorom zorganizovalo v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) diskusné stretnutie „Strieborné dialógy“. Uvedené stretnutia sa konali v rámci jednotlivých Denných centier a Klubov dôchodcov.Diskutovalo sa v obmedzenom počte, za dodržania protiepidemických opatrení. Na strane diskutujúcich sa ocitol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, splnomocnenkyňa mesta Košice pre seniorov Eva Bombová a riaditeľ Rady seniorov mesta Košice Ján Caban. K diskutujúcim sa pridala tiež riaditeľka SSPmK Zdenka Sloviková. Seniori ich otázkami naozaj nešetrili, zaujímalo ich všeličo. Pánovi primátorovi položili aj niekoľko všetečných otázok, ktoré so sebou priniesli vlnu smiechu a…

Čítať ďalej

Dobrá rada ukazuje správny smer

„Stupeň úcty k starobe udáva stupeň ušľachtilosti a pravej ceny všetkých kultúr“. /Ladislav Klíma/ V takomto duchu prišla Knižnica pre mládež v Košiciach v mesiaci október 2021 s ďalšou skvelou myšlienkou poukázať na „múdrosť veku“, hĺbku, kvalitu a rozsah vedomostí seniorov v zariadeniach sociálnych služieb. Výzva „Októbrové posolstvá seniorov pre mladšie generácie“, do ktorej sa zapojili aj naši seniori Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej, predstavuje výsledok veľmi aktívnej a úprimnej spolupráce riaditeliek oboch inštitúcií, Mgr. Zdenky Slovikovej, a PhDr. Kamily Prextovej, MBA. Vlastné knihy života, nie však písané, ale odžité počas niekoľkých desaťročí našimi seniormi sa cez prizmu ich myšlienok dostali na biely list papiera a ako cenný odkaz putovali k tým,…

Čítať ďalej

Kytičku teplých slov dáme Vám do dlaní

„Napíš list – poteš srdce.“ Takéto motto znelo počas celého mesiaca október 2021 v Knižnici pre mládež mesta Košice. Sympatická výzva na písanie listov mladých starším, vypísaná v Mesiaci úcty k starším, sa dotkla sŕdc aj našich seniorov. Mladí ľudia z takmer osemnástich základných, materských, ale aj stredných škôl, ktorí sa do výzvy zapojili prostredníctvom listov či kresbičiek, deklarovali posolstvo dnešných dní – spolupatričnosť a úctu k staršej generácii žijúcej aj v našom zariadení pre seniorov. Nech je táto cnosť vpísaná nielen na papier, ale aj hlboko v dušiach všetkých nás. Nech je jeseň života našich starkých životným obdobím pretkaným láskou a radosťou, zdravím a mierom v duši. Lebo život je…

Čítať ďalej

Dobrú chuť k „Polievke svätej Alžbety….“

Svätá Alžbeta, známa ako patrónka žobrákov, vdov, sirôt a chorých inšpirovala mesto Košice, jeho predstaviteľov, k myšlienke podporiť ľudí v núdzi prostredníctvom projektu „Polievka svätej Alžbety“. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, jeho milí klienti, naši starkí, sa veľmi radi a ochotne do spomínaného projektu zapojili. Podporili tak ambíciu mesta nenechať znevýhodnených, osamelých, či sociálne hendikepovaných ľudí nepovšimnutých. Symbolickým dobrovoľným finančným príspevkom najmenej 1,- euro sa stali naši klienti súčasťou veľkolepej myšlienky založenej na rozvíjaní dobra, empatie, lásky a mieru medzi všetkými ľuďmi, bez ohľadu na ich materiálne či sociálne zázemie. Naše zariadenie, ktoré usiluje pri svojom profesijnom smerovaní o spomínanú víziu pestovania dobra, poňalo myšlienku mesta…

Čítať ďalej

Žiaci spríjemnili deň seniorom zo Strediska sociálnej pomoci

„Spev pod oknami“. Taký je názov milého stretnutia žiakov zo základnej školy na Tomášikovej ulici v Košiciach so seniormi zo Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. Nielen jesenné slnečné lúče, ale najmä tóny piesní z úst mladej generácie pohladili srdcia i duše seniorov. Pre žiakov 8. C to bola skvelá príležitosť ukázať nielen svoje umelecké nadanie v podobe spevu za sprievodu nádherne znejúcich huslí nadanej sólistky, ale nepochybne aj veľkej dávky empatie a srdečnosti smerom k tým, ktorí si to nielen zaslúžia, ale aj nesmierne potrebujú. Tento milý prejav úcty mladej generácie navodil u vďačných poslucháčov radostné a…

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this