Hudbou k dobrej nálade

Koncom minulého mesiaca, 25. apríla, sa naši starkí zúčastnili v priestoroch spoločenskej miestnosti u nás na Garbiarskej krásneho online koncertu s príznačným názvom „Hudba ako zdroj tolerancie a spolupatričnosti.“ Hudbu sprostredkovali študenti Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach, ktorí sa v zimných mesiacoch tohto roku zúčastnili zahraničnej mobility v Španielskej Malage. Cieľom bolo oboznámiť sa s interpretačnými štýlmi flamenca a spoznať osobitosti španielskej hudby a kultúry. Nadobudnuté umelecké skúsenosti, zručnosti, ako aj talent a nadanie šikovných študentov naši starkí mimoriadne ocenili potleskom. Študentom želáme veľa tvorivej energie, a našim starkým veľa životnej energie.