Komentovaná prehliadka 

V rámci prebiehajúceho Mesiaca úcty k starším boli aj naši seniori pozvaní Lenkou Šafránovou, vedúcou propagačného oddelenia Východoslovenského múzea na komentovanú prehliadku „Storočie propagandy“. Akcia mala aj edukatívny charakter, keďže sa v dnešnej dobe neustále stretávame s rôznymi dezinformáciami a ovplyvňovaním verejnej mienky. Výstava mala návštevníkom priblížiť spôsoby, akými sa propaganda v dvadsiatom storočí vykonávala a aké boli jej dôsledky. Seniorom sa páčilo, odchádzali spokojní. Okrem voľnej vstupenky dostali aj zdravý darček v podobe vitamínov a čajov.