Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu – Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie siete hospicov o hospic v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice“

Názov zákazky:

Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie siete hospicov o hospic v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 13.11.2023 do 12:00:00 hod.

Zákazka je realizovaná prostredníctvom elektronického systému IS EVO.

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/486874?cHash=ed3c781b027db5228ca816bc495c8399