Október – mesiac úcty k starším

Keď príde jeseň nášho života, zaslúžime si ju v bezpečí a úcte prežiť. Dôchodkový vek sa raz dotkne každého z nás. Skvalitňovanie a rozširovanie sociálnych služieb patrí medzi naše priority. Dôkazom toho je modernizácia našich oboch zariadení sociálnych služieb. Našim prijímateľom sociálnej služby chceme dopriať útulnejší, pohodlnejší a harmonickejší domov. Z celého srdca im želáme pokoj v duši, aby boli obklopení našou láskou, rešpektom a úctou.