Žiaci zo Spišskej Belej potešili našich seniorov

Pri príležitosti „Mesiaca k úcty k starším“ našich prijímateľov sociálnej služby potešili aj žiaci zo Základnej školy M. R. Štefánika zo Spišskej Belej. Pod vedením triednych učiteliek Mgr. Gotzmannovej a PhDr. Džerengovej natočili krásne video, prostredníctvom, ktorého poslali starkým do zariadenia kytičku pozdravov, básničiek a tancov. Vrúcne ďakujeme❤️.