Výzva na predkladanie ponúk – Deratizácia a dezinsekcia v zariadeniach Strediska sociálnej pomoci mesta Košice