Výzva na predkladanie ponúk – Deratizácia a dezinsekcia v zariadeniach Strediska sociálnej pomoci mesta Košice

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur

Názov zákazky: „Deratizácia a dezinsekcia v zariadeniach Strediska sociálnej pomoci mesta Košice“

Lehota na predkladanie ponúk je do 09.03.2020 do 12:00:00 hod.

Výzva na predloženie ponuky Deratizácia a dezinsekcia

Zákazka ukončená

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk