Výzva na predkladanie ponúk – Revízie elektr. rozvodov budov a odb. prehliadky el. spotrebičov