Výzva na predkladanie ponúk – Dezinfekčná brána bezbariérová