Výzva na predkladanie ponúk – Dezinfekčná brána bezbariérová

Názov zákazky:

„Dezinfekčná brána bezbariérová “

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 21.05.2020 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7395/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.