Výzva na predkladanie ponúk – Dezinfekčné prostriedky – zrušená zákazka

Názov zákazky: „Dezinfekčné prostriedky“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 24.07.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4354/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.