Výzva na predkladanie ponúk – Dezinfekčné prostriedky – zrušená zákazka