Výzva na predkladanie ponúk – Rehabilitačné prístroje a pomôcky