Výzva na predkladanie ponuky – Interiérový nábytok pre klientov

Názov zákazky:

„Interiérový nábytok pre klientov“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 22.07.2021 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13244/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.