Výzva na predkladanie ponúk – Kombinovaný sporák s príslušenstvom a pracovnou plochou s podstavcom