Výzva na predkladanie ponúk – Kombinovaný sporák s príslušenstvom a pracovnou plochou s podstavcom

Názov zákazky:

„Kombinovaný sporák s príslušenstvom a pracovnou plochou s podstavcom“

Lehota na predkladanie ponúk je do 04.12.2019 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5726/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.