Výzva na predkladanie ponúk – Ochranné osobné pracovné pomôcky

Názov zákazky: „Ochranné osobné pracovné pomôcky“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 17.09.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4822/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.