Výzva na predkladanie ponúk – Ovocie, zelenina a zemiaky