Výzva na predloženie ponuky – Dodávka televíznej služby