Výzva na predloženie ponuky – Rozvod televízneho signálu