Výzva na predloženie ponuky – Zdravotnícky nábytok