Výzva na predkladanie ponúk – Servisná a revízna kontrolná činnosť elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP)

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur

Názov zákazky: „Servisná a revízna kontrolná činnosť elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP)

Lehota na predkladanie ponúk je do 10.04.2020 do 12:00:00 hod.

 

Výzva na predloženie ponuky Revízia EPS a HSP

Výzva na predkladanie ponúk – Revízie elektr. rozvodov budov a odb. prehliadky el. spotrebičov

Názov zákazky:

„Revízie elektrických rozvodov budov a odborné prehliadky elektrických spotrebičov “

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 02.03.2020 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6558/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.