Výzva na predkladanie ponúk – Zdravotnícky nábytok a vybavenie pre ZOS

Názov zákazky:

Zdravotnícky nábytok a vybavenie pre ZOS v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 19.10.2020 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9112/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predkladanie ponúk – Zdravotnícky materiál – Jednorazové rukavice – zrušená zákazka

Názov zákazky:

„Zdravotnícky materiál – Jednorazové rukavice“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 18.06.2020 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7570/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predkladanie ponúk – Servisná a revízna kontrolná činnosť elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP)

Verejný obstarávateľ Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4,  040 01 Košice predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty 10.04.2020 do 12.00 hod. na novú lehotu do 17.04.2020 do 12:00:00 hod.

Košice dňa 09.04.2020


Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur

Názov zákazky: „Servisná a revízna kontrolná činnosť elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP)

Lehota na predkladanie ponúk je do 10.04.2020 do 12:00:00 hod.

Výzva na predloženie ponuky Revízia EPS a HSP

Zákazka ukončená

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Výzva na predkladanie ponúk – Deratizácia a dezinsekcia v zariadeniach Strediska sociálnej pomoci mesta Košice

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur

Názov zákazky: „Deratizácia a dezinsekcia v zariadeniach Strediska sociálnej pomoci mesta Košice“

Lehota na predkladanie ponúk je do 09.03.2020 do 12:00:00 hod.

Výzva na predloženie ponuky Deratizácia a dezinsekcia

Zákazka ukončená

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk