Výzva na predkladanie ponuky – Chlieb a pekárenské výrobky

Názov zákazky: „Chlieb a pekárenské výrobky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 14.06.2023 do 12:00:00 hod. Zákazka je realizovaná prostredníctvom elektronického systému IS EVO. Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/oznamenia/470483

Čítať ďalej

Žiaci na seniorov nezabúdajú

Vzdelávanie je oveľa viac, než len učenie sa z učebníc. Je to aj rozvíjanie vlastností, ako je napríklad zodpovednosť, empatia, či starostlivosť o druhých. Šikovní žiaci zo Základnej školy vo Valalikoch sa to rozhodli našim seniorom ukázať. S veľkým nadšením pre nich vyrobili krásne pozdravy a 🌷. Bezpečné doručenie zabezpečili pani učiteľky v zastúpení svojich žiakov. Prijímateľov sociálnej služby potešilo, že si na nich žiaci opäť spomenuli. Pre mnohých z nich, to bol dôležitý odkaz, že na nich myslia aj iní ❤️ a spoločenská zodpovednosť existuje.

Čítať ďalej

Prijímateľov zaujal príbeh slovenského drotárstva

Časť našich prijímateľov sociálnej služby absolvovala prehliadku Východoslovenského múzea v Košiciach. Zaujala ich expozícia v historickej budove „Nomádi Európy“, ktorá tu aktuálne prebieha a prináša neuveriteľný príbeh odriekania a šikovnosti roľníkov z chudobných regiónov severozápadného Slovenska a Spiša. Prostredníctvom dobových fotografií a starožitných drôtených výrobkov, približuje históriu pôvodného remesla slovenských drotárov v cudzine. Vystavené sú predmety každodennej potreby aj rôzne remeselné výrobky. Seniorom ponúkla výnimočný zážitok z prehliadky neobyčajných drôtených diel. Dozvedeli sa, že drotárstvo je zapísané v kultúrnom dedičstve UNESCO.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky – Mäso a mäsové výrobky

Názov zákazky: „Mäso a mäsové výrobky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 09.06.2023 do 12:00:00 hod. Zákazka je realizovaná prostredníctvom elektronického systému IS EVO. Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/oznamenia/469569

Čítať ďalej

Prijímateľky si dopriali sladké osvieženie

Slnečné lúče bývajú spúšťačom pozitívnej energie a dobrej nálady. Majú blahodarný účinok aj na našich prijímateľov sociálnej služby. V piatok dopoludnia „vytiahla“ naša inštruktorka Renátka, niektoré naše seniorky na zmrzlinu, do neďalekej cukrárne. Všetci milujeme túto letnú pochúťku, ani naši prijímatelia nie sú výnimkou. Posedenie na terase cukrárne a sladké osvieženie s radosťou uvítali. Aj takéto na oko drobné radosti, majú pre našich prijímateľov veľký význam. Okrem toho, že sa medzi nimi prehlbujú vzájomné vzťahy, vznikajú priateľstvá, vytvára sa aj vzájomná dôvera. Pripomíname a ukazujeme im, že sú stále súčasťou spoločnosti, a to aj mimo priestoru strediska.

Čítať ďalej

Naďalej skrášľujeme naše prostredie 

V zariadení sme spojili príjemné s užitočným, aby sme ešte viac spríjemnili a skrášlili prostredie našim seniorom. Priestor dvoch oddychových átrií nám dáva veľa možností na realizáciu. S prijímateľmi a zamestnancami sme zorganizovali brigádu. Zakúpili sme a osadili vyvýšené záhony, vysadili kvetinky🌷, priesady paradajok, uhoriek aj papriky🌱. Doplnili sme sadenice kríkov malín a černíc. Starostlivosť im budú venovať prijímatelia sociálnej služby. Všetci sme veľmi zvedaví na plody našej práce. Vzájomnou spoluprácou si vytvárame pocit spolupatričnosti a súdržnosti. Spoločne sa podieľame na spríjemňovaní a skrášľovaní nášho prostredia. Vlastnou kreativitou si kreujeme prostredie🍀, ktoré vyhovuje preferenciám a potrebám obidvoch strán. Takáto spolupráca posilňuje naše vzťahy a vytvára príjemnú…

Čítať ďalej

Komunitné stretnutie  prijímateľov s vedením

V tomto mesiaci sa uskutočnilo ďalšie komunitné stretnutie prijímateľov sociálnej služby s pani riaditeľkou, vedúcimi úsekov a sociálnymi pracovníkmi. Zástupcovia prijímateľov si plne uvedomujú, že sú poradným orgánom vedenia zariadenia v oblasti práv všetkých prijímateľov a ich dôstojného života. Opäť si spolu s ostatnými prijímateľmi pripravili celý rad postrehov a nápadov na vylepšenie, či zmenu ich “domova“ a podmienok v ňom. Tiež vyjadrili poďakovanie vedeniu za napredovanie, skrášľovanie prostredia a skvalitňovanie poskytovaných sociálnych služieb. „Schôdzovanie“ viedla naša pani riaditeľka😇. Súčasťou bolo malé občerstvenie, dobrota – hanácky koláčik a podávala sa aj kávička. Koláčiky vďačne upiekol a nachystal personál našej kuchyne👍.

Čítať ďalej

Žiaci boli milým rozptýlením pre našich seniorov

S veľkým potešením sme u nás privítali žiakov zo Základnej školy na Masarykovej ulici. Medzi našich prijímateľov sociálnej služby znovu priniesli rozptýlenie, radosť, zábavu i pozitívnu energiu. Zahrali si s nimi spoločenské hry, zarecitovali básničky, zaspievali pesničky a porozprávali im vlastné milé príhody. Seniori pookriali. Tešia sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Čítať ďalej

Zvládanie situácií „nekľudu“

Deeskalácia je zmierňovanie konfliktu, napätia alebo agresie. Do deeskalácie v sociálnych službách kladieme na prvé miesto prevenciu. Vedieť zvládať situácie „nekľudu“ a bezprostredného ohrozenia seba, alebo prijímateľov sociálny služieb, má byť základná zručnosť odborného zamestnanca pracujúceho v sociálnych službách. Je to nesmierne dôležité pre vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť všetkých prijímateľov sociálnych služieb. Verbálne, neverbálne prejavy, fyzické ataky prijímateľov sociálnych služieb majú rôzne prejavy a dôvody. Môžu to byť prejavy ich zdravotného stavu, zdravotného znevýhodnenia, momentálneho sociálneho stavu. Môže to byť aj prejav, odozva na naše správanie, naše nepochopenie, nevedomosť o spúšťačoch takéhoto správania. Dôležité je mať zostavený „písomný návod“ – rizikový…

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this