12. máj – Medzinárodný deň sestier

Na celom svete sa oslavuje 12. máj ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a povolania zdravotnej sestry Florence Nightingalovej z Veľkej Británie. Je to deň, kedy si pripomíname záslužnú prácu všetkých sestier, aj tých našich, v ZpS na Garbiarskej a v ZOS na Južnej triede 23. Ďakujeme z celého srdca za obetavú, zodpovednú a neúnavnú starostlivosť našich zdravotných sestier a opatrovateľov o našich klientov, pod vedením PhDr. Petry Lisánskej a Mgr. Henriety Ptašinskej, obzvlášť v súčasných náročných časoch, ktoré sú stále poznačené pandémiou COVID-19. Vážime si ich profesionálny prístup v prospech klientov nášho Zariadenia pre seniorov. Želáme im predovšetkým veľa zdravia,…

Čítať ďalej

Efektívne riadenie a spolupráca s novo zvolenými zástupcami „Rady klientov“

Jeseň života si zaslúži rešpekt, úctu, toleranciu. Je dôležité, akým spôsobom je klientom v našom zariadení pre seniorov organizovaný deň, rešpektovanie ich autonómie i možnosť participácie. Dôležitá je ich bezpečnosť, súkromie, odborná úroveň, tiež kvalita poskytovanej opatrovateľskej aj ošetrovateľskej starostlivosti. To všetko sú atribúty, na ktorých nám v našom Stredisku sociálnej pomoci záleží. Filozofia prístupu k poskytovaniu kvalitnej sociálnej služby u nás na Garbiarskej, vyústila v tomto roku k voľbe nových zástupcov do Rady klientov. Činnosť Rady je jedným z efektívnych nástrojov, ako vo vzájomnej spolupráci s vedením strediska zabezpečovať kvalitnú starostlivosť. Základnou paradigmou pri pestovaní inštitucionálnej a etickej kultúry je rešpekt…

Čítať ďalej

Hudbou k dobrej nálade

Koncom minulého mesiaca, 25. apríla, sa naši starkí zúčastnili v priestoroch spoločenskej miestnosti u nás na Garbiarskej krásneho online koncertu s príznačným názvom „Hudba ako zdroj tolerancie a spolupatričnosti.“ Hudbu sprostredkovali študenti Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach, ktorí sa v zimných mesiacoch tohto roku zúčastnili zahraničnej mobility v Španielskej Malage. Cieľom bolo oboznámiť sa s interpretačnými štýlmi flamenca a spoznať osobitosti španielskej hudby a kultúry. Nadobudnuté umelecké skúsenosti, zručnosti, ako aj talent a nadanie šikovných študentov naši starkí mimoriadne ocenili potleskom. Študentom želáme veľa tvorivej energie, a našim starkým veľa životnej energie.

Čítať ďalej

Naďalej sme ostražití

Posledné oficiálne správy ohľadne ochorenia COVID-19 nás informujú, že vedci v laboratóriách stále vyhodnocujú značné množstvo PCR testov, aj keď sa počet hospitalizovaných oproti minulým mesiacom znížil. Aktuálne však leží v nemocniciach s covidom alebo podozrením naň pomerne stále dosť  pacientov. Aj v našom Zariadení pre seniorov sa snažíme byť ostražití. Aj keď sme už mohli od mnohých protipandemických opatrení upustiť, niektoré však naďalej dodržiavame. Na čom si veľmi dávame záležať, je pravidelné testovanie našich klientov. A nevynechávame ani našich zamestnancov. Každý má k dispozícii potrebné množstvo antigénových samotestov, ktoré je možné použiť v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 aj v domácom prostredí. Samozrejmosťou sú aj…

Čítať ďalej

Preferujeme ergoterapeutický prístup

Naše Zariadenie pre seniorov poskytuje klientom širokú ponuku ergoterapeutických aktivít. Konajú sa pravidelne. Každý deň sa realizuje iná aktivita. Zohľadňuje sa momentálny zdravotný stav aj ciele klienta. Ergoterapia, z gréckeho slova liečenie prácou, je inovatívna liečebná metóda, ktorá slúži na zlepšenie života človeka v tom, že ho aktívne zapája do určitého zamestnania. Táto aktivita, podporujúca telesné a psychické funkcie, je vnímaná ako prostriedok a súčasne cieľ liečby. Cieľom je nesporne aktívny, spolupracujúci a spokojný klient. Jednou z aktivít zaradzujúcich sa do spomínaného balíka prístupu ku klientovi sú záhradnícke práce v našom átriu. Samozrejme len v prípade vhodného počasia. Prebúdzajúca sa jarná príroda je pre našich…

Čítať ďalej

Aj my postupne uvoľňujeme opatrenia

Dva roky ničivej pandémie. Dva roky strachu, beznádeje, smútku. Dva roky sociálnej izolácie, príkazov, zákazov. Všetko sa však začína meniť. Opatrenia sa postupne uvoľňujú v niekoľkých fázach. Zvyšovanie počtu nakazených môže uvoľňovanie spomaliť, alebo úplne zastaviť. Priaznivá epidemiologická situácia a nízky výskyt nových prípadov naopak umožňujú proces uvoľňovania zrýchliť. A to jednak v celej našej krajine, ale aj u nás, na Garbiarskej. Vysoká miera zaočkovanosti klientov aj zamestnancov, zodpovedný prístup vedenia a  všetkých ostatných k dodržiavaniu protipandemických opatrení, a čo je ešte dôležité, aj rozhodnutie pandemickej komisie štátu nám umožňujú pomalý a postupný návrat k životu, aký tu bol pred pandémiou koronavírusu. Pre našich…

Čítať ďalej

Dejiny do kroniky vpísané

Slovo kronika pochádza z gréckeho slova chronos – čas. Označuje záznam udalostí, údajov, osôb a javov významných pre ich evidovanie, poznanie či pochopenie. Je to akási pamätná kniha, opisujúca udalosti v chronologickom časovom slede. Zatiaľ čo najrozsiahlejšia stredoveká tzv. svetová kronika zachytáva dejiny sveta, kronika na Garbiarskej zachytáva dejiny Strediska sociálnej pomoci mesta Košice od jeho vzniku. Kroník tu máme hneď niekoľko, aj kronikárov. Zaujímavé dielka, do ktorých môže nahliadnuť každý kto má záujem, či už sú to klienti, návštevníci, príbuzní, alebo zamestnanci. Na niektoré záznamy je naša pani riaditeľka Zdenka Sloviková obzvlášť hrdá. Sú to napríklad tie, kedy naše zariadenie…

Čítať ďalej

Deň Zeme oslávime 22. apríla

Krehkosť a zraniteľnosť Zeme je pre ľudstvo dostatočným dôvodom  k spoločnému celosvetovému úsiliu za jej ochranu so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Všetci si uvedomujeme, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa všetci musíme usilovať chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Uvedomujeme si to aj my na Garbiarskej. Snažíme sa prispieť našou „kvapkou v mori.“ Separujeme odpad, šetríme vodou, zamestnancom poskytujeme pitnú vodu z niekoľko litrových dávkovačov vody, namiesto vody v malých plastových fľašiach. Staré oblečenie darujeme ďalej, usporadúvame burzy. Jednoducho všetci sa snažíme najviac ako vieme, žiť život, ktorým nebudeme ubližovať životnému prostrediu.

Čítať ďalej

Zabavme sa na Zelený štvrtok

Milý a činorodý tím našich sociálnych pracovníčok na Garbiarskej sa nazdáva, že aktívny život a radosť z každej chvíle, ktorú si vie človek v seniorskom veku užiť, je nesmierne dôležitý. Pre aktívnych seniorov, ktorí majú chuť spoznávať niečo nové, radi sa zabavia, zasúťažia, a popri tom zaspomínajú aj na časy minulé, pripravili dopoludnie plné rôznych súťaží. Slnkom zaliate átrium nášho Zariadenia pre seniorov poskytlo skvelý priestor pre takúto zábavu. Nechýbali diplomy pre víťazov aj sladká odmena.

Čítať ďalej

Filmové odpoludnie

Doprajeme našim starkým relax aj v podobe premietania filmov. Premietanie v období pred pandémiou koronavírusu v našom Zariadení pre seniorov malo vždy zelenú. Starkí sa nesmierne tešili na rôzne filmové žánre, každý mal svoj obľúbený. Máme ponuku rozmanitých žánrov, od dokumentárno náučných až po klasické čiernobiele, pri ktorých si mohli starkí zaspomínať. Tento krát sme vsadili na populárnu českú komédiu „Marečku, podejte mi pero“. Veríme, že sme ich záujem o premietanie po nechcenej, pomerne dlhej prestávke, opäť prebudili. Príjemný kultúrny zážitok želáme.

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this