Spomienka na zosnulých

Čas plynie a nevráti čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ. Dňa 2. novembra si v spoločenskej miestnosti strediska mohli naši seniori aj zamestnanci zaspomínať na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Dôstojnú atmosféru dotvárali tóny reprodukovanej hudby, kvetinová výzdoba a horiace sviečky. V tichu svojho srdca a duše si každý zaspomínal na svojich rodičov, súrodencov, priateľov…, ktorí odišli na večnosť. Pri spomienkach sa objavili slzy, ale aj úsmev pri spomínaní na veselé zážitky. Veriaci sa pomodlili za zosnulých. Aj takouto formou sme si uctili Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých.

Čítať ďalej

Starkých na Garbiarskej potešili pozdravmi školáci, prišli zaspievať aj seniorky zo Severu

Srdcia seniorov v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, v týchto dňoch pohladili vlastnoručne vyrobené originálne pozdravy od žiakov 1. – 4. ročníka zo ZŠ Ľudovíta Fullu na Maurérovej ulici a listy od žiakov zo ZŠ Tomášikova v Košiciach. Vyrobili a napísali ich pod vedením svojich učiteliek, ktoré prišli s pekným nápadom takto potešiť a uctiť si seniorov v zariadení sociálnych služieb. Starkí si pozdravy prevzali vo vestibule zariadenia, a keďže je spev liekom na mnohé problémy, zaspievať im prišli seniorky z klubu dôchodcov z MČ Košice – Sever, za dodržania opatrení. Klienti zariadenia pre seniorov neskrývali slzy dojatia a radosti. Poďakovanie posielame triednym učiteľkám, milým detičkám aj vitálnym speváčkam, za…

Čítať ďalej

Jesenné práce v areáli zariadenia pokračujú

V týchto dňoch sa naši seniori aktívne zapojili do jesenných prác pri úprave a skrášlení areálu strediska. Pridali sa k nim aj niekoľkí zamestnanci. Spoločne sa venovali hrabaniu lístia a zazimovaniu trvaliek a kríkov v átriách, pričom poniektorí zužitkovali aj svoje bohaté záhradné skúsenosti. Zároveň si pri teplom čaji upevnili vzájomné sociálne kontakty. Brigáda bude pokračovať aj v ďalšie dni, kedy je v pláne pohrabanie lístia a vyzametanie priestoru v oddychovej priľahlej časti zariadenia. Teší nás záujem seniorov aj to, že im nie je ľahostajné, v akom prostredí sa vyskytujú a žijú.

Čítať ďalej

SOS náramková služba, ktorá môže dôchodcom zachrániť život

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4  má v ponuke poskytovaných sociálnych služieb aj cenovo dostupnú život zachraňujúcu službu SOS náramkovú službu. Ako to všetko funguje? Modernejšie prístroje fungujú prostredníctvom SIM karty. Kartu si senior zabezpečuje u mobilného operátora, ktorého si vyberie. Prístroj je nainštalovaný v domácnosti, prepojený je s náramkom, alebo náhrdelníkom, ktorý má klient stále pri sebe. Keď sa senior ocitne v akejkoľvek núdzi, stlačí náramok a cez prístroj sa ihneď prepája na operátora dispečingu v SSPmK, ktorý je k dispozícii nepretržite 24 hod., denne, sedem dní v týždni. Aká je mesačná úhrada? K využívaniu tejto služby je potrebné mať uzatvorenú zmluvu so SSPmK….

Čítať ďalej

Seniori si zaslúžia pozornosť, lásku i úctu

Október sa už tradične spája so seniormi, pripomína nám úctu k starším viac ako inokedy. Pri tejto príležitosti navštívili našich seniorov v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice študenti z Lekárskej fakulty UPJŠ, zo študijného odboru Zubné lekárstvo. Zavítali k nám síce za prísneho dodržania opatrení, no o to srdečnejšie. Seniorom zapriali všetko najlepšie a od Slovenského spolku študentov Zubného lekárstva im podarovali prípravky na ústnu hygienu a starostlivosť o zubné náhrady, pričom chceli poukázať na dôležitosť zubnej hygieny aj v seniorskom veku. Seniorom robí veľkú radosť, že aj takýmto pekným gestom sa mladí ľudia rozhodli preukázať úctu, aj to, že…

Čítať ďalej

Medzinárodný deň starších sme si pripomenuli so zamestnancami z odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach z odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu zorganizovali 7. októbra 2021 pre našich seniorov zdravotno – výchovnú aktivitu, zameranú na problematiku zdravia. Cieľom uvedenej aktivity bolo informovať starších ľudí, o aktuálnych prioritných otázkach týkajúcich sa zdravia, za využitia edukačno-intervenčných prístupov, výučbových pomôcok a edičných materiálov. V prepojení na Medzinárodný deň starších ľudí a mesiac úcty k starším bolo uvedené zrealizované s potrebou upriamiť pozornosť na problémy seniorov a možnosti zlepšenia kvality ich života. Seniori sa edukovali na témy – životospráva v staršom veku, vybrané psychosociálne aspekty starnutia a očkovanie v staršom…

Čítať ďalej

Novinky z Garbiarskej

Milí klienti, zamestnanci, rodinní príslušníci, priaznivci, priatelia, do pozornosti vám dávame naše nové októbrové vydanie občasníka “ Novinky z Garbiarskej“, v ktorom nájdete zosumarizovaný priebeh roka 2021 v SSPmK. Verte, napriek pandémii sme nezaháľali a je skutočne načo sa pozerať. Zároveň si vás dovoľujeme osloviť s prosbou, privítame, ak by ste nám vedeli a chceli byť nejako nápomocní, resp. chceli by ste sa zapojiť dobrovoľne do nejakej aktivity u nás (napr. forma odbornej prednášky, výstavy a pod.). Aktuálne hľadáme dobrovoľníka, ktorý ovláda hru na klavíri. Klavírnou hudbou u nás by sprevádzal pravidelné hudobné stretnutia „Čaj o piatej“, organizované pre našich seniorov, ktoré…

Čítať ďalej

Spomienka na košického herca, rozprávkového „uja Bonifáca“

Dokumentačná fotovýstava v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice zo života Jozefa Hodorovského, herca, scenáristu a režiséra, známeho ako ujo Bonifác, je voľným pokračovaním výstavy, ktorú nedávno uviedlo Múzeum Vojtecha Löfflera. Od 27. septembra do konca októbra je na Garbiarskej ulici prístupná pre zamestnancov, prijímateľov sociálnej služby, ale aj rodinných príslušníkov, ktorí chcú spojiť návštevu svojho príbuzného s príjemným umeleckým zážitkom, za dodržania prísnych protiepidemických opatrení.  Jozef Hodorovský sa narodil 16.8.1921. Od roku 1945 pôsobil ako herec v košickom štátnom divadle. Bol jedným zo zakladateľov povojnového divadelníctva na východnom Slovensku a zakladateľom košického činoherného súboru. V pamäti nás mnohých ostal ako ujo…

Čítať ďalej

Zberom vrchnákov pomáhame deťom s nepriaznivým zdravotným stavom

V Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice sme pravidelnými prispievateľmi v zbere PET vrchnákov. Do zberu sa zapájajú seniori aj zamestnanci. Podporujeme deti vo veku do 18 rokov, ktoré bojujú s nepriaznivou zdravotnou situáciou a potrebujú pomoc. Nepotrebné vrchnáky zbierame do veľkého srdca, ktoré sme umiestnili vo vestibule zariadenia. Počas leta sme ho naplnili hneď dvakrát. Týmto pekným gestom davame najavo, že naše srdcia sú na správnom mieste a sme ochotní kedykoľvek nezištne pomáhať, a to aj napriek  tomu, že práve seniori patria k najzraniteľnejšej skupine v nasej spoločnosti. Je obdivuhodné, že i v tak náročnej dobe sa medzi nami nájdu ľudia, ktorí sú ochotní…

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this